שלום לכולם:
בהתאם להודעת העירייה תנועת האוטובוסים ברחובות כרכום, דליה ורותם תהיה להלן:

1. רחוב כרכום : כל הקווים שמגיעים מהשכונה הדרומית ומסיימים ברחוב כרכום ללא שינוי.

1.1 הקווים שמוצאם רחוב כרכום לכיוון שכונה דרומית, מתחנת המוצא ברחוב כרכום ימשיכו לכיכר בכביש העוטף הר יונה, יסתובבו בכיכר וחזרה לרחוב כרכום להמשך נסיעה לכיוון שכונה דרומית מרחובות דליה ויקינטון. אין להגיע לרחוב דליה מהכביש העוטף.

2. רחוב רותם: כל הקווים שמגיעים מהשכונה הדרומית ומסיימים ברחוב רותם לא ייכנסו לרחוב דליה אלא יעברו דרך רחוב כרכום, כביש עוטף הר יונה להגעה וסיום ברחוב רותם.

2.1 הקווים שמוצאם רחוב רותם לכיוון שכונה דרומית, מתחנת המוצא ברחוב רותם ימשיכו דרך כביש עוטף הר יונה, רחוב כרכום, רחוב דליה ויקינטון להמשך נסיעה לכיוון שכונה דרומית.

3. בבקשה לפעול בהתאם ולהעביר הודעה לכל הנהגים והמבקרים והתושבים.

בכבוד רב,
מאגד דוירי – מנהל תפעול