דלג לתוכן העמוד

קול קורא לקבוצות פעילים למען הסביבה בקהילה

עיריית נצרת עילית  מזמינה בזאת הגשת הצעות לתכנית פעילות קהילתית סביבתית לקבוצות פעילים למען הסביבה בקהילה.  הפרויקט יתבצע בהתאם לחזון העירוני לקדם את ערכי הקיימות בעיר בסיוע  המשרד להגנת הסביבה.

קריטריונים להגשת התכנית:

קבוצת תושבים מאוגדת בעמותה או גוף ציבורי אחר רשום כחוק בעלי ניסיון של לפחות שנתיים והיכרות עם פעילות הרשות המקומית
 

תנאי סף  לתכנית הפעילות:

ג.  יש לצרף לבקשה :  

 1. פעילות בתחום איכות הסביבה , שמירת הסביבה , טיפוח הסביבה, הסברה, חממות קהילתיות, גינות קהילתיות, טיפוח שטחים ציבוריים ועוד.
 2. הפעילות הכוללת היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי .
 3. התחייבות  להקמה ותחזוקה של הפרוייקט לתקופה של  שלוש שנים לפחות .
 4. הפרוייקטים יערכו באופן חוקי ובשטחים המותרים לכך על פי חוק, ויש ברשותם  האישורים הנדרשים.
 5. הגינה או החממה יבנו באופן שאינו מסכן את האדם והסביבה.
   
  • תיאור הנושא הסביבתי בו עוסקת היוזמה תוך התייחסות ל:
  • ייחודיות הרעיון וחשיבותו
  •  מעורבות הקהילה ותושביה
  • תכנון, הקמה ושימוש
  • שילוב היבטים פיזיים וחברתיים
  • אבני דרך לביצוע היוזמה
  • לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
  • פירוט תקציבי לרבות תקציבי תכנון וביצוע ומקורות תקציביים נוספים
  • תיאור הפעילות שביצע מגיש ההצעה במהלך השנתיים האחרונות
    
 6. בכל פעילות הסברה ו/או פרסום של היוזמה שזכתה בתמיכה, יש לציין כי הפעילות מתקיימת בסיוע העירייה והמשרד להגנת הסביבה

אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת התמיכה

לאחר הגשת הטפסים ע"פ כל תנאי הסף לעיל' , היוזמות ידונו בוועדת היגוי שתכלול נציגי עירייה והמשרד להגנת הסביבה . החלטות יתקבלו בהתאם לתבחינים : .

 1. קבוצה שמוכיחה כי היא פועלת לפחות שנתיים (מקסימום 25 נקודות)
 2. הפרויקט מקדם נושאים סביבתיים (מקסימום 25 נקודות)
 3. הפרוייקט מערב קהילה (מקסימום 25 נקודות)
 4. קיימת תוכנית לתחזוקה ושימור של היוזמה והפעילות לאורך זמן (מקסימום 25 נקודות)
   

פירוט התמיכה התקציבית:

 • תינתן תמיכה לתשתיות פיזיות ולרכישת ציוד וחומרים לצורך ביצוע הפעילות 
 • לא תינתן תמיכה עבור כוח אדם
 • תינתן תמיכה אך ורק עבור חשבונית / קבלה
 • התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד
 • העירייה תתקצב את פעילות שתבחרנה בהתאם לגובה התקציב שיעמוד לרשותה מהמשרד להגנת הסביבה, ואינה מתחייבת לממן במלואה כל בקשה.
 •  

הגשת הקול קורא

את מסמכי הקול קורא יש להגיש עד לתאריך: 15/11/2018 שעה: 10:00

במייל: hayyim@nallit.org.il 

קבוצה שלא תגיש את המסמכים עד למועד הסופי תיפסל ולא תובא לדיון בצוות ההיגוי

תנאי תשלום

 • תשלום ינתן רק כנגד הצגת קבלות ופירוט העשייה
 • תאריך אחרון להגשה הינו 15/11/2018, אחרי מועד זה לא ניתן יהיה לקבל תמיכה תקציבית

 

לפרטים והבהרות בנוגע לקול קורא זה, יש לפנות לתניא מקרוב

במייל: taniam@nallit.org.il בטלפון: 04-6478819

להורדת קובץ המכרז לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store