כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 14/19- הקמת מבנה מרכזי וטריבונות בטון, עבודות תשתיות ופיתוח במתחם אצטדיון גרין פומבי 05/06/2019 23/06/2019
מכרז פומבי מס' 04/19 - הפעלת השוק העירוני בנצרת עילית פומבי 03/06/2019 30/06/2019

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 43/19: ראש מינהל חינוך וקהילה חיצוני 11/06/2019 27/06/2019

עבור לארכיון המכרזים