כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 17/19: מתן שירותי פרסום ומיתוג לנוף הגליל פומבי 11/07/2019 21/07/2019
מכרז פומבי מס' 04/19 - הפעלת השוק העירוני בנצרת עילית פומבי 03/06/2019 07/08/2019

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 47/19 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח) חיצוני 16/07/2019 24/07/2019
מכרז מס' 46/19: סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 04/07/2019 18/07/2019

עבור לארכיון המכרזים