כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז 16/18 - הסדרת ציר אריאל שרון פומבי 09/12/2018 06/01/2019
מכרז 14/18- אספקה של מערכת מידע לניהול רציפות תפקודית בעיריית נצרת עילית פומבי 03/12/2018 10/01/2019
מכרז מס' 15/18 לביצוע עבודות ריסוס והדברת עשביה בשטח השיפוט של נצרת עילית פומבי 20/11/2018 13/12/2018

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
קול קורא לגיוס סייע/ת צמוד/ה לילד/ה בודד/ה 23/10/2018

עבור לארכיון המכרזים