כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגיש הצעות למתן שירותי אדריכלות ו/או הנדסת בניין לתכנון ייעוץ וליווי הקמת בתי אוכל/מסעדות – 05/19 המזמינה – החברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ 18/04/2019 16/05/2019
מכרז 9/19: מתן שירותי בדיקה לצורך הגדלת שומות ארנונה, אגרות והיטלים פומבי 11/04/2019 07/05/2019
השכרת דוכנים באירועי עצמאות 10/04/2019 01/05/2019
מכרז פומבי מס' 8/19 למתן שירותי עיקור/סירוס כלבים בבעלות פומבי 01/04/2019 29/04/2019
לרכישת ציוד טלפוניה CISCO של העירייה בנצרת עילית 25/03/2019 30/04/2019

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 30/19 סגן ראש מינהל הנדסה חיצוני 22/04/2019 12/05/2019

עבור לארכיון המכרזים