כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
החלטת ועדת שלושה מס' פא/1/2018: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה 17/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 5/19: התקנת סנסורים בפחים מוטמנים פומבי 13/02/2019 26/02/2019
מכרז 2/19: ביצוע הסדרת שביל אופניים ברחוב יקינטון פומבי 05/02/2019 28/02/2019

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
מכרז מס' 06/19: מדריך משלים בגן ילדים של"מ חיצוני 13/02/2019 24/02/2019
מכרז מס' 14-19: פסיכולוג חינוכי חיצוני 13/02/2019 14/03/2019
מכרז מס' 12-19: עו''ס משפחה חיצוני 13/02/2019 24/02/2019

עבור לארכיון המכרזים