דלג לתוכן העמוד

הודעה עירונית - סגירת בתי עסק

הודעה עירונית - סגירת בתי עסק


סגירת עסקים

הודעה עירונית סגירת בתי עסק

ניתנת בזה הודעה לציבור כי בהתאם לחוק העזר לנצרת עילית (שמירת איכות הסביבה), התשס"א 2001- אין לפתוח בתי עסק ובתי עינוג בתאריכים הבאים:

ליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה

א. ליל יום הזכרון לשואה ולגבורה, כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה תשי"ט 1959 (להלן יום הזכרון לשואה) - יום רביעי כ"ז בניסן תשע"ח 11.4.18 -
מהשעה 19:00 לא יפתח אדם ולא ירשה בעל בית עסק לפתוח בית עינוג, בית אוכל או בית קפה. בליל יום הזכרון לשואה ולגבורה.

לים יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ב. ליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (להלן יום הזכרון) - יום שלישי ב' באייר תשע"ח 17.4.18 - מהשעה 19:00 לא יפתח אדם ולא ירשה בעל בית עסק
לפתוח בית אוכל, בית קפה או בית עינוג, בליל יום הזכרון לחללי מערכות ישראל.

העובר על הוראות מהוראות חוק עזר זה, צפוי לקנס ולתביעה משפטית.

אני המנעו מאי נעימויות.

מחלקת הפיקוח העירונית
עיריית נצרת עילית. 

הורידו את האפליקציה העירונית לסלולרי שלכם:

Google Play App Store