הנהלת העיר נצרת עילית מחלקת מדי שנת תקציב תמיכות למוסדות ציבור 

הפועלים בתחומה שלא למטרות רווח בנושאים שונים וזאת במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה.
התמיכות מחולקות בהתאם לתבחינים (קריטריונים) והסדרים, כפי שאושרו על ידי מועצת העיר, 

ובכפוף ל"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות" שיוצא על ידי משרד הפנים.

לפרטים או לבירורים ניתן לפנות לכליל כנעני מרכז הוועדה: 

טלפונים: 04-6478969 | 04-6478825

מייל: klilk@nallit.org.il

המבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2019 יגיש בקשה לא יאוחר מיום 30.12.18 בשעה 12:00.

ניתן להגיש את הבקשות דרך האתר או בבניין העירייה בקומה 2 אצל מזכירת מנכ"לית העירייה.

נא הורידו את הטפסים הבאים מלאו את הטופס המתאים והעלו אותו בשדה המתאים לכך למטה.

טפסים למילוי עבור בקשות תמיכה 2019 - להורדה לחצו כאן

תבחינים 2019 - להורדה לחצו כאן

הודעה לעיתונות