צווי ארנונה
צווי ארנונה קובץ קובץ נגיש
צו הטלת ארנונה לשנת 2018 צפייה צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2017  צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2016 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2015 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2014 צפייה -
צו הטלת ארנונה לשנת 2013 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2012 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2011 - צפייה
צו הטלת ארנונה לשנת 2010 צפייה -