הנפקת תו חניה לתושבי נצרת עילית

תושב נצרת עילית בלבד אשר מענו מעודכן בתעודת הזהות ומחזיק בדירה בעיר בהתאם לספרי העירייה, זכאי להנפקת תו חניה במידה והוא:

  • בעל רכב בהתאם לרישיון הרכב
  • מחזיק ברכב צמוד ממקום עבודתו
  • בעל רכב שכור מחברת השכרה/ליסינג
  • לרבות בנו/בתו של בעל הרכב, ובלבד שהנם תושבי נצרת עילית

אזרח ותיק תושב נצרת עילית אשר מענו מעודכן בתעודת הזהות זכאי להנפקת תו חניה בחינם.

  • לרכב אחד בלבד
  • תושב ותיק הנו גבר מגיל 67 ומעלה או אישה מגיל 62 ומעלה

מסמכים הנדרשים להנפקה:

  • צילום תעודת זהות + ספח עדכני
  • צילום רישיון רכב בתוקף
  • צילום רישיון נהיגה בתוקף

*למחזיק ברכב צמוד ממקום עבודתו נדרש בנוסף אישור מהמעסיק או רו" ח או קצין רכב על אחזקת הרכב בצירוף ח.פ. החברה וחותמת של החברה.

*למחזיק ברכב השכרה/ליסינג נדרש בנוסף אישור או חוזה שכירות מחברת השכרה/ליסינג לפיו הרכב בשימוש מבקש התו באופן בלעדי.

תו חניה ניתן להנפיק במשרדי רשות החניה - מילגם נצרת עילית, שד' מעלה יצחק 19 נצרת עילית (בניין מכבי) בימים:

יום א' בין השעות 8:00-13:00,16:00-18:00

ימים ב' ד' ה' בין השעות 8:00-14:00                 

יום ג' בין השעות 8:00-15:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרשות החניה בטלפון: 04-6461372.

*מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לשני המינים כאחד.

בברכה,
רוני ניסים אקוקה
מנהל רשות החניה
עיריית נצרת עילית