החברה הכלכלית – מנכ"ל – שמעון גלרון
מזכירה – אורנה לוי

טלפון משרד: 04-657-0166

פקס: 04-6461973

דוא"ל עבור שמעון: shimon@nidev.co.il

דוא"ל עבור אורנה: office@nidev.co.il