החברה הכלכלית – מנכ"ל – שמעון גלרון
מזכירה – אורנה לוי, טלפון משרד: 04-657-0166