דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז כ"א חיצוני מס' 06/18 לתפקיד מהנדס/הנדסאי ביצוע   חיצוני 14/02/2018 01/03/2018
מכרז חיצוני מספר 03/2018 לתפקיד תובע/ת עירוני (מנהל תחום בכיר פלילי)   חיצוני 31/01/2018 01/03/2018
מכרז כ"א חיצוני מס' 02/18 לתפקיד: מהנדס/הנדסאי ביצוע   חיצוני 24/01/2018 29/01/2018