דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»תכנית מתאר
 

תכנית מתאר

ת כ נ י ת   מ ת א ר   מ ק ו מ י ת    נ צ ר ת   ע י ל י ת
שלבי התכנית צוות התכנון שיתוף הציבור טופס משוב מידע תכנוני ודוחות
תכנית מתאר מקומית לנצרת עילית
מינהל התכנון במשרד הפנים ביחד עם עיריית נצרת עילית ובליווי משרדי ממשלה מקדמים בימים אלה את הכנתה של תכנית מתאר מקומית חדשה לנצרת עילית לשנת היעד 2035. התכנית נערכת על ידי צוות רב תחומי של מתכננים ויועצים בראשו עומד האדריכל דני קידר.
תכנית המתאר תחול על כל שטחה של נצרת עילית ותתווה את מסגרת הפיתוח של העיר בעשורים הבאים. התכנית תתייחס למגוון רחב של תחומים ותקבע בין השאר, אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות לפיתוח בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים. התכנית תקבע הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות אך לא תכלול הנחיות למגרשים ספציפיים ולא תאפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה.
לאחר אישורה, תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחותה של נצרת עילית לטווח ארוך.
נצרת עילית הוקמה בשנת 1956 וקיבלה מעמד של עיר ב- 1974. מאז הקמתה התפתחה העיר על בסיס תוכניות שכונתיות ורק בשנת 1975 הוכנה תכנית מתאר עירונית. ההחלטה להכין תכנית מתאר חדשה לעיר נובעת מהצורך לגבש תפיסה תכנונית כוללנית ומעודכנת לעיר לאור התפתחותה בשנים האחרונות ולאור התמורות שחלו בתכנון הארצי והאיזורי.
הכנת תכנית המתאר תלווה בתהליך שיתוף הציבור. שיתוף הציבור נועד לסייע לצוות התכנון לגבש תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכיהם של התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור יערכו מפגשים של קבוצות שונות והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר אינטרנט זה. בעמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים העשויים לסייע בהשתתפותכם בהכנת התכנית.