דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»תכנית מתאר»צוות התכנון
 

צוות התכנון

ת כ נ י ת   מ ת א ר   מ ק ו מ י ת    נ צ ר ת   ע י ל י ת
שלבי התכנית צוות התכנון שיתוף הציבור טופס משוב מידע תכנוני ודוחות
צוות התכנון
הכנת התכנית מתבצעת על ידי צוות מתכננים רב תחומי:
אדר' דני קידר, - ראש צוות תכנית מתאר נצרת עילית
אדר' מיכל דור, - מרכזת תפעול מנהלי
אדר' דסמונד קפלן, - אדריכלות
פרופ' אמנון פרנקל, - יועץ מתודולוגי
מהנדס דורון מגיד, - יועץ תנועה
אדר' דפנה גרינשטיין, - יועצת נוף ופיתוח שטח
דרור נחמיאס, - יועץ סביבה
דר' עמליה רימלט, - יועצת פרוגרמה ושיתוף ציבור
מהנדסת ענבל אברהם, - יועצת מים, ביוב וניקוז
רן חקלאי, - יועץ כלכלי
דר' דלית גסול, - יועצת תיירות
אדר' גיורא סולר, - יועץ שימור
עודד בארי, - יועץ מחשוב
ברני גטניו, - מודד