דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»תכנית מתאר»מידע תכנוני ודוחות
 

מידע תכנוני ודוחות

ת כ נ י ת   מ ת א ר   מ ק ו מ י ת    נ צ ר ת   ע י ל י ת
שלבי התכנית צוות התכנון שיתוף הציבור טופס משוב מידע תכנוני ודוחות
מידע תכנוני ודוחות
שיתוף הציבור:
סיכום סדנת SWOT (מתאריך 12/05/2013)


איפיון מצב קיים:

 

                  דוחות תכנוניים:

                  תקציר מצב קיים

                 

                 תכנית מתאר - מסמכים מרכזיים:

                 תאור עקרונות התוכנית ועיקריה

                 תשריט המצב הקיים

                 תשריט המצב המוצע

                 תשריט נספח נופי-סביבתי