דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי

ה ו ד ע ה בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות נוספות - חד פעמיות לשנת 2017 מעיריית נצרת עילית

תאריך עדכון: 28/08/2017
תמיכות פרסום באתר 2017 פעימה 2.doc

 

מובא בזה לידיעה כי כל תאגיד הפועל בתחום השיפוט של עיריית נצרת עילית

  לטובת הציבור שלא למטרת רווח,

המבקש לקבל תמיכה מתקציב העירייה לשנת 2017,

יגיש בקשה מתאימה למשרד הגזברות בעירייה,

לא יאוחר מיום   26.09.2017 בשעה 12:00.

 

ניתן לעיין בתבחינים לתמיכות

במשרדי גזברות העירייה בשעות העבודה ובאתר האינטרנט העירוני:

http://www.nazareth-illit.muni.il

 

את הבקשה יש להגיש על גבי טפסים מיוחדים שניתן לקבל

במשרד גזברות העירייה (בימים א-ה בשעות 08:00-13:00)  או באתר האינטרנט העירוני.

 

על הבקשות להגיע פיזית עד המועד האחרון להגשה. כל טענה בנוגע לעיכוב במשלוח לא תתקבל.

 בקשה שתגיע לאחר המועד הנ"ל,  או שלא לפי הטפסים המתאימים,

או שלא צורפו אליה המסמכים הדרושים

לא תובא לדיון.

 

 

 

     חוה בכר                                עדי מלכה

     מנכ"לית העירייה ויו"ר הועדה                                           גזבר העירייה וראש מינהל כספים​