דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»שירותים לתושב»טפסים
 

טפסים

הרחב/כווץ נושא : הנדסה ‏(19)
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת טופס 6 תקנה 3 ו-4
בקשה לחיבור זמני שירותי חשמל מים וטלפון
בקשה למידע תכנוני
בקשה לפטור מחובה להתקין או להגדיל מקלט קיים
דיווח על עבודה פטורה מהיתר
היטל השבחה - בקשה לשומה והתחייבות
היתר לפתיחת כביש או מדרכה
חוברת הדרכה למתכננים
טופס 10 - תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבנין
טופס 9 - תצהיר של מתכנן השלד
טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש
טופס התחייבות למיקום מבנה
טופס להגשת חישוביים סטטיים
נספח - טופס א' - הודעה על מינוי אחראי לביקורת
נספח - טופס ב' - דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה
נספח - טופס ג' - הודעה על קבלת אחריות לביקורת
נספח תכנית מפורטת מתאר במחוז הצפון
תצהיר לאישור תכנית חלוקה (הסכמת בעלות)
הרחב/כווץ נושא : חינוך ‏(7)
בקשה להנחה בתשלומי הורים לגן שלמ
בקשת העברה חדש תשעח לוגו עירייה (1)
בקשת תלמיד ללימודי חוץ
גני ילדים - הרשאה לחיוב חשבון
טופס ביטול רישום
כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים
כתב התחייבות לדפוס
הרחב/כווץ נושא : כספים ‏(5)
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק או שאינו ראוי לשימוש
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
הגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2015
הצהרה הורה עצמאי
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
הרחב/כווץ נושא : משאבי אנוש ‏(1)
טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה או למכרז
הרחב/כווץ נושא : נכסים ‏(1)
טופס בקשה להקצאה
הרחב/כווץ נושא : רווחה ‏(3)
רווחה - טופס הצהרה
רווחה - טופס ויתור סודיות
רווחה - טופס פניה
הרחב/כווץ נושא : שירותי אמבולנס ‏(2)
בקשה לביטול שירותי הסעה באמבולנס
בקשה לקבלת שירותי הסעה באמבולנס
הרחב/כווץ נושא : שירותי קבורה ‏(2)
בקשה לביטול שירותי קבורה
בקשה לקבלת שירותי קבורה
הרחב/כווץ נושא : שלטים ‏(1)
בקשה לקבלת רשיון להציג שלט