דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»שירותים לתושב»חוקי עזר
 

חוקי עזר

הרחב/כווץ נושא : אגרות הצמדה למדד ‏(2)
חוק עזר לנצרת עילית (אגרת תעודת אישור) תשנה-1995
חוק עזר לנצרת עילית (הצמדה למדד) תשמד-1984
הרחב/כווץ נושא : איכות הסביבה ‏(3)
חוק עזר לנצרת עילית (מודעות ושלטים) תשכד-1964
חוק עזר לנצרת עילית (רחצה בבריכת שחייה) תשנז-1997
חוק עזר לנצרת עילית (שמירת איכות הסביבה) תשסא-2001
הרחב/כווץ נושא : ביוב ‏(3)
חוק עזר לנצרת עילית (אגרת ביוב) תשלו-1976
חוק עזר לנצרת עילית (ביוב) תשלו-1976
חוק עזר לנצרת עילית (תיעול) תשסב-2002
הרחב/כווץ נושא : בנייה ‏(3)
חוק עזר לנצרת עילית (סלילת רחובות) תשסב-2002
חוק עזר לנצרת עילית (תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה) תשמח-1988
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית - צו התכנון והבנייה - תשסב-2002
הרחב/כווץ נושא : בעלי חיים ‏(2)
חוק עזר לנצרת עילית (החזקת בעלי חיים) תשסב-2002
חוק עזר לנצרת עילית (פיקוח על כלבים וחתולים) תשנח-1998
הרחב/כווץ נושא : בשר ‏(2)
חוק עזר לנצרת עילית (בדיקת בשר עוף ומוצריו) תשסא-2001
חוק עזר לנצרת עילית (שחיטת עופות) תשלד-1973
הרחב/כווץ נושא : מים ‏(1)
חוק עזר לנצרת עילית (אספקת מים) תשמד-1984
הרחב/כווץ נושא : עבירות קנס ‏(1)
צו העיריות - עבירות קנס - תשלא–1971
הרחב/כווץ נושא : שירותי אמבולנס ‏(1)
חוק עזר לנצרת עילית (שירות אמבולנס) תשס-2000
הרחב/כווץ נושא : שירותי קבורה ‏(1)
חוק עזר לנצרת עילית (שירותי קבורה נוספים) תשסא-2001
הרחב/כווץ נושא : שמירה ‏(2)
חוק עזר לנצרת עילית (הסדרת השמירה) תשכז-1966
חוק עזר לנצרת עילית (שירותי שמירה) תשסד-2004
הרחב/כווץ נושא : תחבורה ‏(1)
חוק עזר לנצרת עילית (העמדת רכב וחנייתו) תשסה-2004
הרחב/כווץ נושא : תחום עירית נצרת עילית ‏(1)
תחום עיריית נצרת עילית - אכרזת העיריות - שינוי תחום עיריית נצרת עילית - תשס–2001