דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»שירותים לתושב
 

גנן משלים/ גננת משלימה בגן ילדים של"מ

מספר מכרז:מכרז כ"א חיצוני מס'‏ 106/17
מועד אחרון להגשה:16/11/2017
סוג מכרז:מכרזי משאבי אנוש
לבירורים:


לבירורים יש לפנות למשאבי אנוש  בעירייה, לגב' דיאנה ורור,    04-6478952/809                    או במייל diana@nallit.org.il

 

גוף המכרז:

תפקיד:  גנן משלים/ גננת משלימה בגן ילדים של"מ  (3 משרות)

 

אופן העסקה:  על בסיס  שכר שעתי לפי צורכי המערכת.

 

בסיס השכר:   עפ''י השכלה טבלאות מדריכים שעתיים באוגדן תנאי שרות

 

* כפיפות ארגונית: מדיניות משה"ח                כפיפות מנהלית: מחלקת גנ"י

 

תיאור תפקיד:

 

* אחריות לפני רשות החינוך המקומית ומשרד החינוך בכל הנוגע לגן מבחינה מנהלית ומשקית

* טיפוח עבודה משותפת עם צוות הגן.

* אחריות לקיום הקשר והמגע  עם ההורים.

* אחריות לסדרים נאותים במהלך שעות השהות בגן.

* אחריות לסדרי ההזנה וטיב ההזנה.

* אחריות לניהול תקין של בטיחות הגן, כולל ניהול יומן יומי של נוכחות ילדים.

* בניית תוכנית עבודה שנתית בתיאום למנהלת הגן ולתוכנית העבודה השנתית.

* קיום סדר היום בגן במסגרת ההנחיות הקיימות במשרד החינוך.

* נטילת חלק בצוות המפעיל את גן הילדים תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית     

  מנהלת הגן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן ולמדיניות משרד החינוך.

* תיאום ותכנון פעילויות הגן.

* ארגון -  אחריות על ארגון הגן וחלוקת התפקידים בתחומים המינהליים והפדגוגיים.

 

דרישות התפקיד:

השכלה: תעודת הוראה חינוך קדם יסודי, בעל תואר אקדמי  רלוונטי.

אישור מהמשטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים, התשס"א - 2001.


 

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, קפדנות, ערנו ודריכות, הבנה ותפיסה, מרץ ופעלתנות, שקדנות, וחריצות, התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

 

תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת): כושר קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, אמפטיה ויכולת הקשבה, מסוגלת ללמידה רכישת ידע, ללמד לאורך שנות עבודתה כמתבקש, יציבות רגשית בעבודה בגן, מודעות עצמית, יכולת הסתגלות לשינויים הנדרשים מעת לעת, סובלנית לדירושת הפיקוח, ומתאימה את עצמה לדרישות ולהנחיות של הרשות ומשרד החינוך.

 

דרישות ייחודיות לתפקיד:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות, גמישות בשעות העבודה -  עבודה גם בימי  החופשה של מערכת החינוך ובפגרות החגים. השתתפות שנתית בתוכנית השתלמות המנוהלת ע"י משרד החינוך והרשות המקומית באופן רציף לאורך כל שנות העבודה.

 

מובהר כי במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לערוך הליך מיון ראשוני של המועמדים המתאימים ביותר עפ"י תנאי המכרז על בסיס המסמכים בלבד.

מועמדים שיעברו את הליך המיון הראשוני, יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.

 

 

 

המעוניינים יגישו את הצעותיהם על גבי טופס אותו ניתן לקבל במשאבי אנוש    
             בעירייה או מהאתר העירוני  קורות חיים ותעודות מתאימות

עד לא יאוחר מתאריך 16.11.2017- בשעה 15.00.

 

לבירורים יש לפנות למשאבי אנוש  בעירייה, לגב' דיאנה ורור,    04-6478952/809                    או במייל diana@nallit.org.il