דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העירייה»מינהל כספים
 

מינהל כספים וגזברות

מבנה ארגוני

מבנה אירגוני - מינהל כספים
תפקידי המינהל:
  • אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של העירייה וניהולם הנכון של משאבים אלו, תוך שמירה מלאה על החוקים, הצווים והתקנות התקפים של המדינה, של השירות הציבורי, של משרד הפנים ושל הרשויות המקומיות.
  • שמירת האיזון ביו הכנסות והוצאות העירייה, כדי לאפשר לעירייה בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת, תוך פיקוח ובקרה חשבונאים נאותים.
  • ארגונן והפעלתן הנכונה של היחידות המקצועיות בתחומי כספים, החשבונאות והתקציבים, מחשוב, שכר ומחסנים, כך שתוכלנה לספק שירותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים, שיהוו בסיס לשיקולים כלכליים נאותים בעת קבלת החלטות מקצועיות ומאוזנות של קובעי המדיניות בעירייה.
מטלות ותחומי אחריות:
  • סיוע לראש העיר בגיבוש המדיניות הפיננסית והתקציבית של העירייה.
  • גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה (מקורות מימון, מיסים וכד') של העירייה.
  • הכנת התקציב השנתי והרב שנתי של העירייה, כולל סיוע למנהלי היחידות בעירייה להכנת תקציביהם, בהתבסס על צרכים שוטפים ומיוחדים של כל יחידה.
  • ניהול ופיקוח על ביצוע משימות של העירייה ומעקב אחריהן במסגרת התקציב המאושר (רגיל ותב"ר), בהתאם לתקנות משרד הפנים, לחוק התקציב ולנוהלי הרשויות המקומיות.
  • הגדרת מטרות, תכנון אסטרטגי, ארגון וביצוע של מדיניות העירייה במינהל הכספים.
  • אחריות ניהולית לארגונן ולהפעלתן של היחידות המקצועיות השונות: גבייה, הנה"ח, גזברות, תקציבים, שכר, מחסנים והפעלת פיקוח ובקרה שוטפים עליהן.שילוב ותיאום פעולות מינהל הכספים עם יחידות אחרות בעירייה.
 

מסמכים ודוחות המינהל 

דוחות כספיים​ ​צווים טפסים
תמצית דוחות כספיים לשנת 2014
תמצית דוחות כספיים לשנת 2015
תמצית דוחות כספיים לשנת 2013
תמצית דוחות כספיים לשנת 2012
תמצית דוחות כספיים לשנת 2011
תמצית דוחות כספיים לשנת 2010
תמצית דוחות כספיים לשנת 2009
תמצית דוחות כספיים לשנת 2008
תמצית דוחות כספיים לשנת 2007
תמצית דוחות כספיים לשנת 2006
תקציב העירייה לשנת 2017​
צו הטלת ארנונה לשנת 2016
צו הטלת ארנונה לשנת 2015
צו הטלת ארנונה לשנת 2014
צו הטלת ארנונה לשנת 2013
צו הטלת ארנונה לשנת 2012
צו הטלת ארנונה לשנת 2011
צו הטלת ארנונה לשנת 2010
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק או שאינו ראוי לשימוש
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
הגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2015
הצהרה הורה עצמאי
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
 
  
גזבר העירייה וראש מינהל כספים: עדי מלכה

מזכירות מנהל הכספים (גזברות) טל':  04-6478832 , 04-6478922    פקס:  04-6565689

מיקום המחלקות בבניין העירייה:
אגף הכנסות (גבייה) ומחלקת רכש - בית העירייה - קומת כניסה.
אגף גזברות (הנהח"ש ומחלקת שכר) - בית העירייה - קומה 1

כתובת: 
עיריית נצרת עילית, רח' גלבוע 16, נצרת עילית 17682
 

רשימת טלפונים - מינהל כספים

שם העובד

תפקיד

מס' טלפון

כתובת מייל

אגף ההכנסות, הגבייה והארנונה

רומן שמעוני

מנהל אגף ההכנסות, הגבייה והארנונה

04-6478844

roman@nallit.org.il

דיאנה שגרוב

מזכירת אגף ההכנסות

04-6478850

dianash@nallit.org.il

אינה אברך

מנהלת מחלקת שומה

04-6478900

inna@nallit.org.il

אלה שוסטר

מנהלת מחלקת גבייה

04-6478826

ela@nallit.org.il

פנינה שלו

מנהלת מדור הנחות

04-6478852

pninas@nallit.org.il

אבי ארנזון

מנהל מדור הנה"ח גביה

04-6478939

avi@nallit.org.il

גלעד הוביי

מנהל מדור שילוט

04-6478890

gilad@nallit.org.il

בוריס גלייזר

קופאי

04-6478848

boris@nallit.org.il

וידאד בשארת

פקידת קבלה

04-6478803

wadad@nallit.org.il

סיוון וקס

פקידת קבלה

04-6478854

sivan@nallit.org.il

דפנה אדלר

פקידת קבלה

 

dafi@nallit.org.il

נלי ברמן

פקידת קבלה

 

nellib@nallit.org.il

גזברות (מזכירות, שכר, הנה"ח)

רו"ח מיכאל לביא

מנהל חשבונות ראשי

04-6478839

michaell@nallit.org.il

אלכס לווין

אחראי תחום התב"רים

04-6478842

alexlev@nallit.org.il

רביב פטרר

מנהל מח' שכר

04-6478925

raviv@nallit.org.il

אירנה גוספודרנקו

מנהלת מדור שכר

04-6478846

irina@nallit.org.il

אילונה באז'נוב

חשבת שכר

04-6478847

ilonab@nallit.org.il

עינת עזרא

מנהלת חשבונות,ספקים ומוסדות

04-6478840

einat@nallit.org.il

יעל אדרשניקוב

מנהלת חשבונות, ספקים ומוסדות

04-6478859

elaa@nallit.org.il

אלה ויינשטיין

מנהלת חשבונות, בנקים

04-6478845

ellain@nallit.org.il

גליה כהן

מזכירת מינהל הכספים

04-6478832

galia@nallit.org.il

רכש

חיים עזרן

מנהל הרכש

04-6478804

hayyim@nallit.org.il

אנדריאנה סימנוביץ

קניינית

04-6488950

andriana@nallit.org.il

שלום טויטו

מנהל מחסן העירייה

04-6057410/411

shalomt@nallit.org.il

חביבה חכם

רכזת תחום רכש

04-6478838

haviva@nallit.org.il

סינתיה שריקי

מזכירה ורכזת תחום הסכמים

04-6478892

sintia@nallit.org.il

אגף המחשוב

דוד זילברמינץ

מנהל אגף המחשוב ומערכות המידע

04-6478878

davidz@nallit.org.il

ליאוניד נסטרוב

תמיכה טכנית תקשורת וטלפוניה

04-6478933

leon@nallit.org.il

יורם כהן

תמיכה טכנית מחשבים

04-6478958

yoram@nallit.org.il

יוסי ברמן

תמיכה טכנית מחשבים

04-6478903

yossibr@nallit.org.il

אלון אסטרין

תמיכה טכנית מוסדות חינוך

04-6478959

alon@nallit.org.il