דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העירייה»מחלקה משפטית
 

מחלקה משפטית

המחלקה המשפטית מטפלת בכל העניינים המשפטיים הנדרשים לפעילותן השוטפת של כל מחלקות העירייה והנהלתה.
 
הנושאים המצויים בטיפול המחלקה המשפטית:
  • חוזים ומכרזים - הכנת התקשרויות של העירייה עם גורמים חיצוניים ,בדיקת התקשרויות קיימות והכנת מכרזים המפורסמים ע"י העירייה.
  • חוקי עזר - הכנת חוקי עזר עירוניים, בדיקה ועדכון של חוקי עזר קיימים.
  • תביעות - טיפול בתביעות המוגשות נגד העירייה וכן הכנת תביעות ע"י העירייה כנגד גורמים חיצוניים לרבות סיוע באכיפת הגבייה של תשלומי חובה.
  • ייעוץ משפטי -  מתן ייעוץ לכל מחלקות העירייה בפעילותן השוטפת ועדכונן בנוגע לעדכוני חקיקה. מתן ייעוץ לוועדות העירייה ומועצת העיר.
  • תובע עירוני - ליועץ המשפטי הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתבי אישום במקרים של ביצוע עבירות על חוקי תכנון ובנייה, רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים וכמו כן סמכות לדון בבקשות לביטול דו"חות חנייה המוגשות למחלקת הפיקוח.
  • גבייה - גביית חובות ארנונה ותשלומי חובה אחרים באמצעות תיקי הוצאה לפועל.
  • ועדה מקומית לתכנון ולבנייה -  מתן ייעוץ שוטף לועדה המקומית לתכנון ולבנייה שליד עיריית נצרת עילית.
  • ייעוץ חיצוני -  פיקוח על יועצים חיצוניים המטפלים בתיקי העירייה.

* לא ניתן יעוץ משפטי לתושבים

היועצת המשפטית: עו"ד אולגה גורדון
טל: 04-6478974 , פקס: 04-6013058
דוא"ל:  olga@nallit.org.il

כתובת: עיריית נצרת עילית (קומה 5), רח' גלבוע 16, נצרת עילית 17682