דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העירייה»אגף החינוך»רשות עירונית למלחמה בסמים ואלכוהול
 

רשות עירונית למלחמה בסמים ואלכוהול

הרשות הלאומית למלחמה בסמים הוקמה בשנת 1988.
משנת 2009 נמצאת הרשות באחריות המשרד לביטחון הפנים.

בחודש פברואר 2012, הוקמה בנצרת עילית הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול.
הרשות מקצה משאבים לפעילויות מניעה והסברה מגוונות-להורים, אנשי מקצוע, ילדים ובני נוער.

הנושאים בהם עוסקת הרשות רבים ומגונים ומביניהם:
* גיבוש מדיניות עירונית ולאומית והובלת המאבק בנגע הסמים והאלכוהול.
* תיאום בין-ארגוני הקהילה השונים.
* ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, המניעה, ההסברה, המחקר ואכיפת החוק בתחום הסמים והאלכוהול.
* בניית מערך הרצאות וסדנאות במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות של ילדים ונוער.
* מתן מידע ומענה להורים, במסגרת הרצאות חשיפה, סדנאות, הפצת מידע כתוב, ועוד.
* הכשרת צוותים העוסקים בעבודה עם בני נוער, בנושאי מניעה, הסברה והתמודדות עם שימוש בסמים ובאלכוהול.
* הפעלת מוקד מידע טלפוני למענה על פניות הציבור.

על פי מחקרים, בעיית השימוש בסמים ובאלכוהול, הינה בעיה בסדר גודל עולמי. במדינת ישראל משקיעים רבות בטיפול בתופעה כבר בשלביה הראשונים, ומושם דגש על העברת תכנים ומסרים להסברה ולמניעת התופעה.

בנצרת עילית פועלת הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול מזה חצי שנה. הרשות חרתה על דגלה לפעול לצמצום ולמיגור התופעה, מתוך אמונה שהתושבים מעוניינים ורוצים לחיות בסביבה נקייה מסמים ומתוצאות שליליות כתוצאה משימוש באלכוהול, כגון: אלימות, עבריינות, שוטטות, וכ"ו.

הרשות העירונית נמצאת בקשר עם גורמים שונים בעיר, פועלת ליצירת שיתופי פעולה למען קידום נושא מניעת השימוש לרע בסמים ובאלכוהול, כתוצאה משימוש בחומרים אלה, וזאת באיגום משאבים עירוני.
פעילויות הרשות העירונית מכוונות בעיקרן להעלאת המודעות לסיכון שבשימוש בחומרים פסיכו אקטיביים, בקרב אוכלוסיית בני הנוער,צעירים, הוריהם ואנשי מקצוע הבאים עמם במגע.

קיימנו פעילויות מניעה והסברה בתכנית הקיץ העירונית לנוער; נבנו תכניות עבודה שנתיות עם בתי הספר העל יסודיים, תנועות הנוער ומועדוני הנוער השונים הפועלים בעיר; נבנו והחלו לפעול מערכי הכשרה בנושא הסמים והאלכוהול לצוותים מקצועיים העובדים עם בני הנוער; נבנו תכניות להתערבות והעברת תכני מניעה לקבוצות בני נוער בסיכון. בנוסף, הרשות לוקחת חלק במימון, תכנון וארגון פעילויות פנאי והעשרה – מסיבות נוער, ימי עיון לאנשי מקצוע ופרויקטים קהילתיים.

עם פרוס השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, מטרותינו רבות ומגוונות:
* העלאת המודעות לסיכון שבשימוש בסמים ובאלכוהול, בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
* יצירת שפה משותפת לכלל הגורמים הנותנים מענה לקהילה, בנושא מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול.
* העלאת מודעות ומעורבות ההורים בהתייחסותם לילדיהם וחשיפתם לסמים ולאלכוהול.
* פעולה לקראת הגברת אכיפת החוק בנושא אלכוהול וסמים.
* מתן מענה מקצועי וזמין לפניות תושבים בנושא.
* הקמת סיירת הורים.
* צמצום תופעת השימוש בסמים ובאלכוהול ובכך הפחתה משמעותית של תוצאות השימוש בקרב ילדים ובני נוער.

בכל שאלה ניתן לפנות לגורמים הבאים:
יבגני קומרניצקי – מתאם הרשות העירונית למלחמה בסמים ובאלכוהול – 04-6478914
היחידה לטיפול בהתמכרויות באגף הרווחה והשירותים החברתיים – 04-6564911/5
קו חם למידע ויעוץ הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול – 1-700-500-508   (בשפה הרוסית) 500-066- 1-700