דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העיר»עיר ללא אלימות»הלכה למעשה בנצרת עילית
 

הלכה למעשה בנצרת עילית

​בטחון התושבים בנצרת עילית עומד בראש סדר העדיפויות של אגף הבטחון והפיקוח העירוני. במסגרת תכנית "עיר ללא אלימות" פועל האגף בראייה רחבה הן בתחום האכיפה יחד עם משטרת ישראל והן בהיבט העירוני כולו. התכנית אפשרה איגום משאבים רעיוני ומקצועי באמצעות שותפויות בתוך הרשות ומחוצה לה.
אגף הבטחון, האחראי על תחום האכיפה, פועל במסגרת התכנית באמצעות תכנית עבודה כוללת בהתייחסות לטווח הקצר והארוך כאחד, במכוונות להשגת מטרות ויעדים ותוך כדי בקרה והערכה.
צ'רלס ברזיו - מנהל אגף הבטחון והפיקוח העירוני 
  
 א כ י פ ה - רשות
תחום האכיפה הינו התחום המקושר ביותר לתכנית "עיר ללא אלימות" בתפישת התושבים. מיגור אלימות וכתוצאה מכך מידת הביטחון האישי של תושבי העיר והמגיעים אליה מיוחסים מיידית לאכיפה - משטרה ופיקוח כאחד. באמצעות התכנית, בוצעו באגף הבטחון העירוני שינויים תפיסתיים וארגוניים המיושמים בשטח ברמה יומיומית.
הצעד הראשון היה חלוקת הפיקוח לפיקוח יום ופיקוח לילה. החלוקה מגדירה סוגי פעילות, פרופיל פקח, אופי פעילות והתנהלות, כאשר פיקוח היום עוסק בעיקר בחוקי העזר העירוניים ופיקוח הלילה שם דגש על פעילות אכיפה ובטחון. פקחי הלילה צוידו במדים חדשים לחיזוק הבידול והמיצוב. כמובן, שכלל הפקחים פועלים תחת מטריה אחידה של נהלים ומטרות.
ההתייחסות העירונית הכוללת לתחום האכיפה במסגרת "עיר ללא אלימות" שמה דגש על שיתוף פעולה בין האכיפה העירונית המבוצעת על ידי אגף הבטחון ואכיפת החוק של משטרת ישראל.  במסגרת העבודה המשותפת הוכנה תכנית עבודה כוללת שיש בה התייחסות לכח אדם, ציוד, פעולות שוטפות, מבצעים מיוחדים, התייחסות ל'נקודות חמות' בעיר, מענה לצרכים, התנדבות ומנגנוני הערכה ומדידה תקופתיים.
אחד הפרויקטים שקיבלו חיזוק במסגרת "עיר ללא אלימות" הוא השיטור המשולב. במסגרת פרויקט זה, משולבות סמכויות הפקח בתחום חוק העזר העירוני עם סמכויות השוטר שהינן רחבות יותר ומגובות בחוקי מדינה. הפקח והשוטר משתמשים בניידות משטרתיות ובניידות הפיקוח. מעבר לשילוב הסמכויות, מתקבל מכפיל כוח בתחום האכיפה לטובת העיר ותושביה.
פרויקט המצלמות המיושם בימים אלה הוא אחת התכניות העירוניות המובילות במסגרת "עיר ללא אלימות". המצלמות המקושרות למוקד עירוני משודרג מיועדות לסייע באכיפה ובמלחמה בפשיעה ובאלימות בעיר בשיתוף כוחות הפיקוח העירוני והמשטרה.
אכיפת חוקי עזר עירוניים שלא בהכרח קשורות באופן ישיר לאלימות ופשיעה מהווה דרך נוספת לפעול על מנת לאפשר לתושבים מרחב מחייה איכותי ובטוח. לדוגמה, אכיפת החוק בנושא מטרד צואת הכלבים בעיר שקדמו לה פעולות שיווק, הסברה ואף חלוקת אמצעים לבעלי הכלבים בעיר וארגון חניית אוטובוסים ומשאיות. בראייה הרחבה של תכנית "עיר ללא אלימות" כל היבט שקשור לאיכות החיים בעיר הוא חלק מהתכנית.
 
 
 פ נ א י - חלופות לנוער
 • פעילות 2009
  מועדוני נוער שכונתיים: פעילות חברתית שוטפת, מקום להיות בו
  ימי עיון בנושאי אס"א בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
  חוקים וסדנאות
  בניית וחיזוק מנהיגות נוער: המקום, כרמים, מועצת נוער, מד"צים
  הטמעת הנוער בתהליך העירוני הכולל: חילופי שלטון, תהליכי קבלת החלטות, מועצת העיר, טקסים עירוניים
  שולחן עגול לרכזי נוער
  אירועים גדולים: מסיבות, חגים, הצגות, טקסים
  מענה לנוער בסיכון: תשומת לב, מניעה, מענה ראשוני לצורך מזוהה או לפנייה מהנוער, הפנייה לטיפול בראייה עירונית
  פעילות קיץ
  מגרשים מוארים
  פעילות עירונית המשלבת חינוך פורמלי ובלתי פורמלי לקידום ערכים ומעורבות
 • תכנית נוער עירונית - חזון
  בנצרת עילית יפעל מערך נוער בלתי פורמאלי בו יפעלו רוב ילדי העיר על פני הרצפים של כל הגילאים ושעות היממה, בהתייחסות להרכב האוכלוסייה הייחודי בעיר.
  כל החניכים במערך יחשפו לערכים של תרומה לקהילה, אזרחות טובה,אהבת הארץ,דמוקרטיה ושייכות לעיר.
  פעילות הנוער בנצרת עילית תתבסס על תרבות של מחויבות ומעורבות קהילתית -חברתית.
  בני הנוער יוכשרו למנהיגות בתחומים שונים וישתלבו בתרומה לקהילה בשנות לימודיהם ובשירות משמעותי לחברה הן בשנת שרות והן בשרות בצה"ל.
  מערך החינוך הבלתי פורמאלי יפעל בשיתוף פעולה מלא עם מערך החינוך הפורמאלי וכן עם כלל הגופים העוסקים בתחומי הקהילה והנוער.
 • תכנית נוער עירונית - מטרות
  הפעלת קבוצות מנהיגות והכשרה בגילאי ח'-יב' לתפקידי הדרכה.
  קיום פעילות ערכית קהילתית לטובת כלל בני הנוער בעיר.
  פיתוח מערך התנדבות לנוער לטובת הקהילה.
  יצירת מערך מובנה של שיתופי פעולה בין החינוך הפורמאלי ללא פורמאלי ולכלל השותפים בקהילה.
  העלאת רמתם המקצועית של עובדי הנוער והקהילה.
 
 
 ח י נ ו ך

תכנית  אית"ן – אחידות, יושר ותמיכה – נצרת עלית,
החלה לפעול ביוזמה של בית הספר היסודי "כסולות" בעיר והורחבה לבתי ספר נוספים בעיר.

 מטרות:
מטרת על -  לבנות שפה משותפת ואחידה בין בתי הספר בעיר.
יצירת אחידות, באמצעות שפה משותפת בין בתי הספר היסודיים לחטיבות ולתיכונים, יוצרת המשכיות ומקנה חוזק לעשייה החינוכית:
1. דרכי הוראה וחינוך.
2. ניהול והתנהלות אשר בעקבותיהם יתפתח אקלים חינוכי מיטבי בבתי הספר ויופחתו ביטויי אלימות למיניהם.  
 קהל היעד:
המורים והמגיבים החברתיים לאלימות בבית הספר.
 רציונל
הנהגת אורח חיים נכון בבית הספר מקנה אווירה טובה ללומדים ותחושת מוגנות.
יצירת שפה  אחידה בביה"ס, הכוללת ביטויים מילוליים, דרכי התנהגות, אכיפה והוראה.
בהתאם לכך נבנית התכנית בשני מישורים מקבילים:
1. בכל בית ספר בנפרד עם מורי בית הספר והנהלתו.
2. בעבודה של הצוותים הניהוליים מכל בתי הספר במשותף.
התכנית מיושמת בהדרגה, תוך השקעת זמן בלימוד, הכנה ובניית התכנית.
 תכנית לשנת 2010 תש"ע-תשע"א
  — תכנית בת לתלמידים מאתגרים - הכשרת צוותים לבניית תכניות פרטניות.
  — שדרוג אסוף הנתונים מול I contact ואורט —מינוי רכזת נתונים לתכנית.
  — אמנה עירונית —מימוש התכנית על הרצף הגילאי - שילוב בתכניות המעברים.
  — שמרים - חטיבות ביניים וחטיבות עליונות —דיווח און-ליין בשימוש בלוחות האינטראקטיביים בבתי הספר.  
 נקודות חוזק
  —יצירת אחידות בשפה העירונית —מעורבות גבוהה של ראש העירייה.
  —תמיכה ומעורבות של ראש מינהל חינוך וקהילה ומשרד החינוך  בדגש על הפיקוח.
  —דיווח על שיפור באקלים הבית ספרי —דיווחים מהמנהלים והמורים על תחושת מוגנות ובטיחות גבוהה יותר.
  —הטמעת התכנית כאורח חיים ולא כ"עוד תכנית" —יצירת התמקצעות מקומית.
  —הקמת מנגנון לוועדה עירונית לטיפול במקרים מיוחדיםהעברת עקרונות התכנית בפורום המנהלים - חשיפה עירונית לכלל בתי הספר.

תכנית "אילנות" הינה תכנית כוללת למניעת אלימות בגיל הגן.
התכנית רואה בהצבת גבולות את המענה התואם לתחום זה במישור ההתפתחותי ועוסקת בהכשרת גננות, סייעות והורים - להצבת גבולות מותאמת. בנוסף להכשרת גננות, סייעות והורים, התכנית מכשירה אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי,
על-מנת שיוכלו להדריך הורים וצוותי גן במסגרת עבודתם.

 קהל היעד:
גננות, סייעות והורי הילדים בגיל הגן. 
 רציונל
גיל הגן הינו הגיל בו מתעצבת אישיות הילד.
התערבות בחינוך בגיל זה מאפשרת הפנמה של גבולות. התוצאה היא מניעת אלימות הן ברמה המיידית והן לטווח ארוך.
הצבת גבולות במישור התפתחותי: הצבת גבולות חיונית להתפתחותו הנפשית התקינה של הילד, כיוון שהיא מעורבת במספר תהליכים התפתחותיים, כמו הפנמה של נורמות התנהגות, שליטה בתוקפות והפניית אנרגיה מתוקפנות לערוצים אחרים.
ביסוס של שליטה עצמית בתוקפנות, הגברת היכולת לתפקד וללמוד, בניית יכולת להתמודד עם תסכולים (תסכולים המהווים חלק בלתי נפרד מכל מסגרת- מסגרת חברתית, למודית ותעסוקתית בילדות ובבגרות).
אלימות בתקופת הילדות כגורם סכון: כיום אנו יודעים כי אלימות בילדות מהווה גורם סיכון לאלימות בבגרות, לשימוש בסמים, להתנהגות עבריינית, לאלימות כלפי בני זוג ולבעיות תעסוקתיות. המכנה המשותף לכל אלה הוא חוסר יכולת להכיל תסכולים והתנהגות שאינה נשלטת על-ידי נורמות התנהגות מקובלות. 
 איך התכנית עובדת?
התכנית פועלת בארבעה מסלולי עבודה מקבילים:
עבודה עם צוותי גן הכוללת הדכות לגננות, הרצאות בנושאי תיאוריות פסיכולוגיות על תוקפנות  ושליטה עצמית, מחירים עתידיים של היעדר גבולות, השבת הסמכות החינוכית לילדים, מקום הגננת מול הילד וכעזר להורה. הצוות משתתף בסדנאות בנושאים כמו: "איך אומרים: 'לא!'?", ענישה מותאמת בגן, קשר עם ההורים בנושאי הצבת גבולות ועוד.
עבודה ייעוצית עם הורים – הדרכת הורים להצבת גבולות. היעוצים ניתנים להורים לילדים שאותרו כבעלי קשיים התנהגותיים בגנים הנכללים בפרויקט.
הכשרת אנשי מקצוע להדרכה בתחום זה: עובדים סוציאליים, יועצות חינוכיות, מטפלים משפחתיים ופסיכולוגיים.
הקמת יחידה של אנשי מקצוע המהווה את צוות "אילנות" בישוב.
 מדדים להצלחה:
במהלך התכנית מקבלות הגננות שאלונים (בתחילת ההתערבות ובסופה) לגבי מצב האלימות בגן.
במהלך השנה נבחנת התקדמות הילדים שהוריהם קבלו יעוץ מ"אילנות".
מנחת התכנית: (ברמה הארצית)
אורלי פוקס-שבתאי, פסיכולוגית קלינית, עוסקת בהנחייה של הורים, אנשי חינוך ואנשי מקצועות טפוליים בתחום הצבת גבולות והתמודדות עם בעיות התנהגות (במסגרות ציבוריות ופרטיות). פרסמה בשנת 2004 את הספר "הורים טובים מדי" (עם הד"ר שולמית בלנק).  
  אילנות בנצרת עילית
  — התחלת בספטמבר 2009 : כניסה לשנים עשר גנים.
  — דצמבר 2009 : הוספת שמונה גנים.
  — התאמת התכנית למצב בעיר - הרחבת הפעילות לפעמיים בשבוע במקום פעם אחת בתכנון המקורי.
  — הרצאת פתיחה של אורלי פוקס-שבתאי לכלל צוות הגנים בעיר.
  — הרצאה להורים של אורלי פוקס-שבתאי.

 
 ר ו ו ח ה
המרכז הרב-תחומי למניעת אלימות
תופעת האלימות היא תופעה חברתית החותכת את כל האוכלוסיה בהיבט הגילאי, תרבותי, מגדרי. היא מופיעה ברמה האישית, הקבוצתית-חברתית וברמה השכונתית -קהילתית. בכל התמודדות בתופעה התנהגותית חברתית יש צורך באיגום משאבים, בנייה של שותפיות ומנגנוני עבודה בין-מקצועיים בעלי אינטרס משותף.  תהליך זה מאפשר בניית אחריות ושפה משותפת, הבנת ולמידה של מושגים, תהליכי זיהוי ואיתור ובנייה משותפת של תוכניות התערבויות בתחום הטיפולי הישיר בתוצאות ובעיקר בהיבט המניעתי. תהליך זה הוא הכרחי לצורך הרחבת הידע המקצועי והשירותי, החלפות מידע, התמודדות עם חסמים ארגוניים ותרבותיים , הכרת החוקים ובנייה של מדיניות עירונית משותפת.
אלימות אינה תופעה העומדת בזכות עצמה. בנצרת עילית יש בסיס נרחב להיווצרותה בהקשר של מעברים ומפגשים בין-תרבותיים, היבטים גיאוגרפיים ודמוגרפים מורכבים,   צורך בחיזוק סמכות המבוגרים, מערכות החינוך  והמימסד בעיני הציבור באכיפת חוקים הגנתיים , השפעות שליליות של קבוצות השוליים, ומעורבות נמוכה  של תושבים.
המרכז הרב-תחומי למניעת אלימות השייך לאגף הרווחה מנגיש שירותי טיפול לנפגעים מאלימות לסוגיה וגם לתוקפים.  אמנם זו מטרתו המרכזית כדי לאפשר לחשופים לאלימות לחזור למסלול חיים תקין אך מטרה מרכזית נוספת היא מניעת האלימות, הצעדים שנעשים לפני בידיעה על התופעה, מתן כלים להתמודד איתה באופן עצמאי, מתן מידע על חוקים ושירותים נלויים ובעיקר מתן כלים לאיתור, זיהוי ראשוניים כדי למנועה הסלמה לדרגות נזק גבוהות יותר.
לא ניתן להשיג מטרות אלו ללא עזרת העבודה השתופית הבין-ארגונית ובין-שירותית שהוזכרה לעיל.
"לחבור יחד זו התחלה, להיות יחד זו התקדמות, לעבוד יחד זו הצלחה"   (הנרי פורד-מייסד חב, פורד)
 
 
 ד ו ב ר ו ת
פעילות - דיווח והסברה
- דיווח תקשורתי שוטף על יישום התכנית
- הסברה ומודעות נגד אלימות
- פרסום בעיתונות מקומית וארצית ובעיתון העירייה
- פרסום בתקשורת: רדיו, טלוויזיה מקומית, אינטרנט : אתרי חדשות ובאתר העירוני
- פרסום בשפה הרוסית
- השתלבות בפעילות: מחלקת הספורט (אמנה המשלבת את "עיר ללא אלימות" בספורט) ; חינוך (מצטייני אית"ן) 
 
 פעילות - הטמעת התכנית
- צירוף לוגו עיר ללא אלימות בכל מידע ופרסום מטעם הרשות
- חומר הסברה בסילבסטר
- דוכן הסברה ביריד תעסוקה לנוער
- חוברת קיץ
- סרט תדמית: אכיפה
- פרסום עירוני להעלאת מודעות התושבים בפניות למוקד העירוני - מהווה גם חיזוק המוקד
- הסברה ופרסום בנושא המצלמות (קיים ועתידי).