דלג על פקודות של רצועת הכלים דלג לתוכן ראשי
עיריית נצרת עילית - דף הבית»העיר»תנועות נוער
 

תנועות נוער

תנועות הנוער 
   ה צ ו פ י ם
​תנועת הצופים דוגלת בערכים חברתיים הנוגעים בעשייה חברתית קהילתית משמעותית, ביחסנו אל הדומים לנו ואל השונים מאתנו, יחסים בין אדם לעצמו ובין אדם לחברו. תנועת הצופים פועלת לעידוד שירות משמעותי בצה"ל ויציאה לשנת שירות. בנוסף תנועת הצופים מחנכת להכרת ואהבת הארץ דרך מגוון פעילויות כגון טיולים, לינת שטח, מחנות קיץ ועוד.​
*​ ​שבט איריס הינו חלק מתנועת הצופים ופועל במקלט שנמצא בפינת רחובות עדעד ומורן בהר יונה.​
*​​ ​ליצירת קשר: דינמיקה - 054-2441047.​
   ה נ ו ע ר   ה ע ו ב ד   ו ה ל ו מ ד
​תנועת הנוער העובד והלומד דוגלת בשוויון ערך האדם, סולידריות, "ביתנו פתוח לכל נערה ונער". בקן מתקיימת פעילות חינוכית מגוונת וענפה ובתוכה סמינרים והשתלמויות, מחנות וטיולים לצד העשייה המקומית היומיומית. קיים דגש מרכזי על המעורבות בחברה הישראלית, תוך אמונה בזכותו של כל ילד ונער בישראל לקבל חינוך ערכי ברוח תנועת הנוער העובד והלומד.​
*​ הפעילות מתקיימת במבנה הפיס ליד בי"ס ארבל.​
*​​ ​ליצירת קשר: יוליה – 050-7344888.​
   ה מ ח נ ו ת   ה ע ו ל י ם
​תנועת הנוער "המחנות העולים" דוגלת בערכי החלוציות, הציונות והשוויון, ופועלת להקמתם של חברות נוער עצמאיות ברחבי הארץ. התנועה מהווה בית מהנה, ערכי, חינוכי ומשמעותי לילדי השכונה הצפונית, המורכב ממחנה (סניף תנועת הנוער) וממועדון פתוח! בנוסף לטיולים, למשחקים ולפעולות, לוקחים חניכי י"ב של התנועה חלק בתהליך ההכנה התנועתי לשנת שירות - תהליך גרעינים.​
כל ילדי העיר מוזמנים!
   מועדון:   ימי שני, רביעי וחמישי  18:00-21:00
   מחנה:    ימי שני, שלישי וחמישי.
*​ ​'המחנות העולים' פועלים במועדון "השכונתית" ברסקו.​
*​​ ​ליצירת קשר: אדוה – 054-4939459.
   ב נ י   ע ק י ב א
​תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית. דוגלת בחינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, ולהגשמה אישית וחברתית של רעיון "תורה ועבודה". תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם, הארץ והמדינה ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, בני עקיבא רואים בחיים ההתיישבותיים את הדרך העיקרית להגשמת רעיון תורה ועבודה.​
*​ ​הפעילות מתקיימת במבנה הפיס ליד בי"ס ארבל.​
*​​ ​ליצירת קשר: אמנה – 053-2751355.​
   כ נ פ י י ם   ש ל   ק ר מ ב ו
​בסניף כנפיים של קרמבו ישנם חונכים (בני הנוער) וחניכים (ילדים בעלי צרכים מיוחדים). הפעילות המשותפת תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית, תוך מתן מענה לצרכיהם הרגשיים והחברתיים והשתלבותם בחברה הישראלית של אנשים עם צרכים מיוחדים. החונכים עוברים הכשרות, סמינרים ופעילויות.​
*​ ​הפעילות מתבצעת במתנ"ס ברקוביץ בימי רביעי.​
*​​ ​ליצירת קשר: רינת – 052-4640223.​
   ח ו ג י   ס י י ר ו ת
​ארגון נוער המחנך לערכי אהבת האדם, העם, הטבע והארץ. התהליך החינוכי מפתח עצמאות, יוזמה, מנהיגות, אחריות, רעות, מעורבות ואכפתיות. הפעילות והשהיה הבלתי אמצעית בשטח, של הפרט והקבוצה הנם היסודות המרכזיים בתהליך החינוכי.​
* ליצירת קשר: אלעד – 050-7704683
   א ח ר י י !
​"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך. באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית.
פועלות שתי קבוצות בנצרת עילית:.​
*​ ​אחריי לצה"ל - לתלמידי יא-יב,    איש קשר: אוהד – 054-7867815.​
*​​ ​אחריי בשטח - לתלמידי ט-י,       איש קשר: שחר – 054-2226424.
.​